CV

 

 

Osobni podaci

Ime i prezime KREŠIMIR BUNTAK
Titula Doc.dr.sc.
Adresa Dugi dol 54
Telefon 00385 1 2430 931; 00385 98 357 494, 00385 91 244 01 04
Elektronička pošta, Web adresa kresimir.buntak@inet.hr         kresimir.buntak@unin.hr
Državljanstvo Hrvat
Datum rođenja 28. kolovoz 1966.
Matični broj iz Upisnika znanstvenika 215745
Izbor u nastavno zvanje Profesor visoke škole (05.12.2011 Veleučilište Marko Marulić Knin)
Izbor u znanstveno zvanje Viši znanstveni suradnik – znanstveno područje društvenih znanosti – polje ekonomija (28.05.2014. – Matični odbor za područje društvenih znanosti – polje ekonomija)
Izbor u znanstveno-nastavno zvanje Izvanredni profesor (29.11.2016. – Senat Medijskog sveučilišta u Koprivnici)

 

Radno iskustvo

Datumi (od – do) 1990. - 1992.
Ustanova zaposlenja Domaća radinost - obrt
Naziv radnog mjesta obrtnik
Funkcija obrtnik
Područje rada Proizvodnja fleksibilnih crijeva za dovod goriva i maziva
• Datumi (od – do) 1993. – 1997.
Ustanova zaposlenja BEICO d.o.o.
Naziv radnog mjesta Direktor
Funkcija Direktor
Područje rada Upravljanje trgovačko – proizvodnom tvrtkom
• Datumi (od – do) 1997. – 1999.
Ustanova zaposlenja Grad Zagreb
Naziv radnog mjesta Zamjenik pročelnika Ureda za gospodarstvo Grada Zagreba
Funkcija v.d. pročelnika Ureda za gospodarstvo Grada Zagreba i član Poglavarstva Grada Zagreba
Područje rada Upravljanje uredom
• Datumi (od – do) 1998. – 1999.
Ustanova zaposlenja Robni terminali Zagreb d.o.o.
Naziv radnog mjesta  
Funkcija Član Nadzornog odbora
Područje rada Strateški management
• Datumi (od – do) 1998. – 1999.
Ustanova zaposlenja Pučko otvoreno učilište Zagreb
Naziv radnog mjesta  
Funkcija Član Upravnog vijeća
Područje rada Strateški management
• Datumi (od – do) 1998. – 2000.
Ustanova zaposlenja URIHO
Naziv radnog mjesta  
Funkcija Predsjednok Upravnog vijeća
Područje rada Strateški management
• Datumi (od – do) 2000. do 9.mj.
Ustanova zaposlenja Grad Zagreb
Naziv radnog mjesta Zamjenik pročelnika Ureda za gospodarstvo Grada Zagreba
Funkcija Zamjenik pročelnika Ureda za gospodarstvo Grada Zagreba
Područje rada Upravljanje dijelom ureda vezanim uz opće gospodarstvo, poduzetništvo i obrtništvo
• Datumi (od – do) 2000.
Ustanova zaposlenja Vodoprivreda Zagreb d.o.o.
Naziv radnog mjesta  
Funkcija Član Nadzornog odbora
Područje rada Strateški management
• Datumi (od – do) 9.mj 2000. – 4.mj.2001.
Ustanova zaposlenja Končar alati d.d.
Naziv radnog mjesta Član Uprave
Funkcija Član Uprave
Područje rada Strateški management u ekonomskom području (financije, računovodstvo, logistika, nabava, prodaja i informatika)
• Datumi (od – do) 2001. – 2003.
Ustanova zaposlenja Končar alati d.d.
Naziv radnog mjesta Predsjednik Uprave
Funkcija Predsjednik Uprave
Područje rada Strateški management
• Datumi (od – do) 2002. – 2005.
Ustanova zaposlenja IKOM d.d.
Naziv radnog mjesta  
Funkcija Predsjednik N.O.
Područje rada Strateški management
• Datumi (od – do) 2003-2004
Ustanova zaposlenja Novo željezo d.o.o.
Naziv radnog mjesta Direktor
Funkcija Direktor
Područje rada Strateški management
• Datumi (od – do) 2004.
Ustanova zaposlenja B.A.N. obrt za savjetovanje i usluge
Naziv radnog mjesta Konzultant
Funkcija Vlasnik
Područje rada Konzultantske usluge u području poslovnog upravljanja
• Datumi (od – do) 2008.-2009.
Ustanova zaposlenja Centar za strateško upravljanje d.o.o.
Naziv radnog mjesta  
Funkcija Član uprave
Područje rada Konzultantske i edukativne usluge u području poslovnog upravljanja
• Datumi (od – do) 5. mj. 2009.- 2.mj. 2012.
Ustanova zaposlenja Državni zavod za mjeriteljstvo
Naziv radnog mjesta Ravnatelj
Funkcija Ravnatelj
Područje rada Upravljanje zavodom – strateški management
• Datumi (od – do)  10 mj. 2012. – 12.mj.2013.
Ustanova zaposlenja  Kumulativ Medijsko sveučilište (80%) i Veleučilište Varaždin (20%)
Naziv radnog mjesta  Prof. v.š. - Docent
Funkcija  
Područje rada  Nastavni i znanstveno-stručno istraživački rad
• Datumi (od – do) 01.mj.2014. – 07.mj.2015.
Ustanova zaposlenja Sveučilište Sjever
Naziv radnog mjesta Docent
Funkcija  
Područje rada Nastavni i znanstveno-stručno istraživački rad
• Datumi (od – do) 07.mj.2015.
Ustanova zaposlenja Sveučilište Sjever
Naziv radnog mjesta Docent
Funkcija Pročelnik sveučilišnog odjela Poslovanje i menadžment
v.d. Pročelnika sveučilišnog odjela Održiva mobilnost i logistika
Područje rada Menadžerski poslovi, predavački i znanstveno-stručno istraživački rad

 

Školovanje

Datum 2010.
Mjesto Sarajevo
Ustanova Ekonomski fakultet Sarajevo
Zvanje Doktor ekonomskih znanosti
Datum 1997.
Mjesto Zagreb
Ustanova Ekonomski fakultet Zagreb
Zvanje Magistar društvenih znanosti – polje ekonomije
Datum 1993.
Mjesto Zagreb
Ustanova Fakultet strojarstva i brodogradnje
Zvanje Diplomirani inženjer strojarstva
Datum 1986
Mjesto Zagreb
Ustanova MIOC, O.C. Nikola Tesla
Zvanje Procesni mehaničar

 

Usavršavanje

Godina 1997.
Mjesto Zagreb
Ustanova Centar Brdo kod Kranja (MBA)
Područje Upravljanje financijama
Godina 1999.
Mjesto Stubičke toplice
Ustanova GEA College – Ljubljana, Croateh - Zagreb
Područje Savjetnik za poduzetništvo
Godina 2003.
Mjesto Trakoščan
Ustanova OSKAR centar za razvoj i kvalitetu & Quality Austria
Područje EOQ  QSM (Menadžer sustava upravljanja kvalitetom)
Godina 2003
Mjesto Petrčani kod Zadra
Ustanova OSKAR centar za razvoj i kvalitetu & Quality Austria
Područje EOQ QSA (Auditor sustava upravljanja kvalitetom i okolišem)
Godina 2004
Mjesto Trakoščan
Ustanova OSKAR centar za razvoj i kvalitetu & Quality Austria
Područje EOQ ESM (Menadžer sustava upravljanja okolišem)
Godina 2005
Mjesto Beč
Ustanova WIFI
Područje Akreditacija za trenere iz područja poslovnog upravljanja, organizacije, menadžmenta i kvalitete
Godina  2007/08
Mjesto  Zagreb
Ustanova  OSKAR centar za razvoj i kvalitetu
Područje  EOQ OHSAS (Menadžer sustava sigurnosti i zdravlja zaposlenika)
Godina 2011
Mjesto Zagreb
Ustanova Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije
Područje Strateško planiranje u kontekstu europskih integracija
Godina 2014
Mjesto Osijek
Ustanova TUV Nord Croatia
Područje ISO 50001 Usavršavanje u području Energetske učinkovitosti
Godina 2015.
Mjesto Zagreb
Ustanova Državna škola za javnu upravu & Finnish Institute  of Public Administration (HAUS)
Područje Trening - Primjena Scenario metode u funkciji strateškog planiranja

 

Osobne vještine i kompetencije

 

Materinji jezik Hrvatski

 

Strani jezici

Jezik Engleski - Slovenski
Govori dobro    -    osnovno
Piše dobro    -    osnovno
Čita dobro    -    osnovno

 

Socijalne vještine i kompetencije

Komunikacijske i menadžerske vještine: verbalna i neverbalna komunikacija, prezentacijske vještine, pregovaranje (EU koordinator u procesu pregovora pridruživanje RH u EU), međuljudske vještine

 

Organizacijske vještine
i kompetencije

Dobre organizacijske vještine: organizacija raznih događanja (konferencije, kongresi, festivali, sportska natjecanja, izbori…), organizacija i reorganizacija poslovanja poduzeća i ustanova.

 

Tehničke vještine i kompetencije

Uporaba računala i prezentacijske opreme u nastavi i svakodnevnom radu (MS Office),
vozačka dozvola B,C i E kategorije

 

Umjetničke vještine i kompetencije

Kreativnost primijenjena u radu i osobnom životu, desetak godina aktivnog bavljenja
glazbom i glumom

 

Ostale vještine i kompetencije

Dugogodišnje bavljenje sportom, aktivno kao igrač, trener i sudac (vaterpolo)

 

PROFESIONALNE REFERENCE

 

Nastavne reference

  •  

 

Nastava na visokoškolskim ustanovama (ns – norma sati)

-    Od 2005. Strukovna visoka škola Berufsakademie Nordhessen, Studij logistike (lokacija: Hrvatska), nositelj  kolegija iz područja Ekonomske znanosti (Osnove ekonomike poduzeća; Planiranje, organizacija, marketing, prodaja; Primjenjena ekonomika poduzeća, Projektni management, Management poslovnih procesa). Ukupan fond sati 510 ns

-      Od 2005. Strukovna visoka škola Berufsakademie Nordhessen, Studij turizam (lokacija: Hrvatska), nositelj kolegija iz područja Ekonomske znanosti (Osnove opće ekonomije). Ukupan fond sati 60 ns

-    2007. Veleučilište u Varaždinu, nositelj kolegija na smjerovima (studijima), Multimedija, oblikovanje i primjena, Elektrotehnika i Proizvodno strojarstvo: Osnove poduzetništva. Ukupan fond sati 120 ns

-    Od 2008. godine gost predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u području primjene novih tehnologija u obnovi i upravljanju spomeničke baštine. Ukupan fond 8 ns

-      Od 2008. godine gost predavač na Master programima Ekonomskog fakultetu u Sarajevu iz kolegija Uvod u poslovnu ekonomiju i Sustavi upravljanja kvalitetom. Ukupan fond sati 120 ns

-      Od 2011. Veleučilište u Varaždinu, nositelj kolegija Osnove poduzetništva i menadžmenta, Poslovno upravljanje, Upravljanje poslovnim procesima u logistici, Menadžment ljudskih potencijala 270 ns

-      Od 2012. godine VPŠ Libertas, nastavnik na kolegiju Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe. Ukupan fond sati 60 ns

-      Od 2012 godine Elektrotehnički fakultet u Osijeku, izvoditelj kolegija Uvod u ekonomiku i menadžment. Ukupan fond sati 300 ns

-      Od 2012 godine Medijsko sveučilište Koprivnica, nositelj kolegija Osnove ekonomije i Organizacija i organizacijsko ponašanje 90 ns

-      Od 2014 godine Sveučilište Sjever, nositelj i izvoditelj nastave na kolegijima Poslovno upravljanje, Osnove poduzetništva i menadžmenta, Upravljanje poslovnim procesima u logistici, Menadžment ljudskih potencijala, Menadžment, Upravljanje kvalitetom, Upravljanje poslovnim procesima, Strategijski menadžment, Upravljanje kvalitetom 829 ns

Kreiranje i implementacija novih studijskih programa i/ili kolegija

  Kreiranje i implementacija novih kolegija

-    Kolegij: Upravljanje poslovnim procesima u logistici, Studij Tehnička i gospodarska logistika, Sveučilište Sjever (Veleučilište Varaždin), 2011. Uvođenje kolegija kao novog izbornog kolegija.

-      Kolegij: Poslovno upravljanje, Studij Tehnička i gospodarska logistika, Sveučilište Sjever (Veleučilište Varaždin), 2012, Promjena programa i syllabusa kolegiija, te načina izvedbe nastave temeljeno na studijama slučaja, 2012.

-   Kolegij: Upravljanje poslovnim procesima, Diplomski studij Poslovna ekonomija, Sveučilište Sjever, 2013. Uvođenje kolegija kao novog izbornog kolegija.

  Kreiranje i implementacija novog studijskog programa

-    Sveučilišni diplomski studij: Održiva mobilnost i logistika, Sveučilište Sjever, prihvaćen studijski program od strane Senata Sveučilišta Sjever na 1. sjednici akademske godine 2016/17 održanoj 03.listopada 2016. godine, autori: LJ. Krpan, K. Buntak, M. Stojić


Mentorstva i suradnja sa studentima  

Mentorstva

-      Strukovna visoka škola Berufsakademie Nordhessen

Studij logistike (lokacija: Hrvatska) –  7 završnih obranjenih radova

-      Veleučilište u Varaždinu –

Studij Tehnička i gospodarska logistika –  11 završnih obranjenih radova

-      Sveučilište Sjever

Studij Tehničke i gospodarske logistike - 10 završnih obranjenih radova

Studij Poslovanje i menadžment u medijima – 1 završnih obranjenih radova

Studij Poslovna ekonomija – 2 diplomski obranjeni rad

Studij Poslovanje i menadžment u medijima – 2 završnih obranjenih radova

Studij Poslovna ekonomija – 3 diplomski obranjeni rad

Studij Proizvodno strojarstvo – 1 završni obranjeni rad


 

Objavljeni radovi sa mentoriranim studentima

1.  dr. sc. Krešimir Buntak, PhD, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Laura Čovran: UTJECAJ PRIMJENE QFD METODE NA PROCES RAZVOJA UNIVERZALNE ALATNE GLODALICE , Zbornik radova - 15-th NAUČNO STRUČNI SKUP "SISTEM KVALITETA USLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST", Kruševac, 28.-30. studeni 2013., ISBN 978-86-909341-7-1

2.  dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Robert Kovačić: Materijalna motivacija u funkciji upravljanja ljudskim potencijalima, Tehnički glasnik, br. 1, Varaždin, ožujak 2013., ISSN 1846-6168

3. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Droždek univ.spec.oec, Robert Kovačić: Nematerijalna motivacija u funkciji upravljanja ljudskim potencijalima, Tehnički glasnik, br. 2, Varaždin, lipanj 2013., ISSN 1846-6168

4.  dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Martina Bačić: IMPACT OF SOCIAL NETWORKS ON LOYALTY, Proceedings of the 8th International Conference ICQME 2014 , Podgorica, Crna Gora, 24.-26. rujan 2014., ISBN 978-9940-527-39-6

5. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Droždek univ.spec.oec, Goran Lepen, bacc.ing.log: SUKLADNOST TEHNIČKIH PROIZVODA I CE ZNAK, Tehnički glasnik, br. 4, Varaždin, prosinac 2013., ISSN 1846-6168

6.  dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Kaniški Jelena, bacc.ing.log: IZRADA PRIRUČNIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA OKOLIŠEM NA PRIMJERU TVRTKE MACHIPER OPREMA, Tehnički glasnik, br. 4, Varaždin, prosinac 2014., ISSN 1846-6168

7. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Laura Čovran: UPRAVLJANJE RAZVOJEM PROIZVODA, Tehnički glasnik, br. 1, Varaždin, ožujak 2015., ISSN 1846-6168

8. Doc. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Maja Crkvenčić mag. oec.: MANAGEMENT OF COMPARATIVE ADVANTAGES OF THE SUPPLY CHAIN, III INTERNATIONAL CONFERENCE, Vrnjačka Banja, 9. - 11. prosinac 2015., ISBN 978-86-80164-02-1

9.  Doc. dr. sc. Krešimir Buntak, Nikolina Margetić mag.oec, Igor Klopotan mag.oec: OVERVIEW OF THE DVELOPMENT OF REVISION OF THE STANDARD ISO 9000 AND ITS INFLUENCE ON THE REVISIONS OF ISO 9001 STANDARD, III INTERNATIONAL CONFERENCE, Vrnjačka Banja, 9. - 11. prosinac 2015., ISBN 978-86-80164-02-1

10. Doc. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Ivana Rašan bacc. oec.: THE INTERDEPENDENCE OF STRUCTURAL COMPETENCE, ORGANITATIONAL MATURITY AND COMPETITIVENESS, III INTERNATIONAL CONFERENCE, Vrnjačka Banja, 9. - 11. prosinac 2015., ISBN 978-86-80164-02-1

11.  Doc. dr. sc. Krešimir Buntak, Nikolina Margetić mag.oec, Igor Klopotan mag.oec: PREGLED RAZVOJA REVIZIJA NORME ISO 9004 I NJEN UTJECAJ NA RAZVOJ NORME ISO 9001,17. međunarodni simpozij o kvaliteti "KVALITETA ČINI RAZLIKU", Zadar, 16. - 18. ožujka 2016., ISBN 978-953-8067-03-7

12. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Droždek univ.spec.oec, Marijana Košćak, bacc.ing.log: METODOLOGIJA IMPLEMENTACIJE UPRAVLJANJA RIZICIMA FMEA METODOM, Tehnički glasnik, br. 1, Varaždin, ožujak 2014., ISSN 1846-6168

13. Doc. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Martinčević, univ.spec.oec, Fitim Kurti, mag.oec.: TECHNOLOGICAL COMPETENCE IN ORDER TO INCREASE COMPETITIVENESS AND SUSTAINABILITY OF ORGANIZATIONS, IV. International Conference QUALITY SYSTEM CONDITION FOR SUCCESSFULL BUSINESS AND COMPETITIVENESS PROCEEDINGS, Kopaonik, Srbija, 30 studenog - 2. prosinca 2016., ISBN 978-86-80164-04-5

14. Izv. prof. dr. sc. Krešimir Buntak, Vesna Sesar, univ.spec.oec., MBA, Fitim Kurti: MEASURABILITY OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE IN TERMS OF ACHIEVING QUALITY AND STRATEGIC POSITIONING OF ORGANIZATION 18th International Symposium on Quality, Vodice, Croatia, March 22nd - 24th, 2017, ISBN: 978-953-8067-08-2

15. Krešimir Buntak, Vesna Sesar, Danijela Brozd: EMPLOYEES PERCEPTION ABOUT THE SIGNIFICANCE OF INTANGIBLE MOTIVATION FACTORS REGARDING AREA OF BUSINESS ACTIVITY, ABSRC 2017 VENICE, Venice, Italy, April 20 – 21, 2017, ISBN: 978-961-6347-62-4

 

Javna predavanja (po pozivu, plenarna, uvodna tematska…)

1. Centri za razvoj  i poduzetništvo – nosioci regionalnog razvoja, plenarno predavanje, Međunarodno savjetovanje o malom gospodarstvu ( Šibenik 2000.)

2. Industrijska kooperacija – veza velikih i malih, plenarno predavanje, Međunarodno savjetovanje o malom gospodarstvu ( Šibenik 2002.)

3.  Novi pravci razvoja DZM-a,  plenarno predavanje, 1 konferencija o zakonskom mjeriteljstvu, Šibenik, 2010

4.  Postoji li leadership u javnoj upravi, uvodničar tematske rasprave, 4. Godišnja konferencija Akademije za politički razvoj „Leadership kao ključ za promjene?, IMPACT centar Zadar, 3-5.09.2010.

5.  Razvoj zakonskog mjeriteljstva u RH, plenarno predavanje, Treće nacionalno savjetovanje CROLAB-a „Kompetentnost laboratorija 2010., Varaždin, 15 -18.09.2010

6.  Strategy of Croatian metrology system plenarno pozivno predavanje, 2010 – 2015., International conference: Metrology of Bosnia and Herzegovina on its way to EU integration, Sarajevo 2010.

7.  Uloga i značaj laboratorija u sustavu zakonskog mjeriteljstva republike hrvatske, plenarno predavanje, "Fourth International Conference LABORATORY COMPETENCE 12. - 15. October 2011 CAVTAT"

8.     Djelovanje resursa na Kvalitetno Upravljanje poslovnim sustavima 
(utjecaj sredstava na procese upravljanja kvalitetom), pozivno predavanje,
 šesnaesto savjetovanje SQM2014 sa međunarodnim učešćem, Tivat, 18.-19.09.2012.

9.    Izvrsnost i kompetitivnost u organizaciji, Kraljevska akademija znanosti, Zagreb, 02.10.2013.

10. Upravljanje intelektualnim kapitalom, pozivno plenarno predavanje, Regionalna HR konferencija, NORIPS, Beograd, 23.-25.10.2013.

11.  Možemo li govoriti o kvaliteti i kvalitetnom upravljanju bez finansijskog aspekta, pozivno predavanje, Osamnaesto savjetovanje SQM2014 sa međunarodnim učešćem, Tivat, 22.-24.09.2014.

12. Impact of Social Netwoeks on Loyalty, Međunarodna konferencija ICQM2014, Tivat, 23.-25.9.2016. 

13.  Poslovni procesi, Kraljevska akademija znanosti, Zagreb, 03.12.2014.

14.  Model upravljanja intelektualnim kapitalom u organizaciji, Kraljevska akademija znanosti, Zagreb, 18.02.2015.

15. Organizacijska kompetentnost, ISO Forum Croaticum, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, 16.12.2016.
 

Andragoška nastava – seminari, treninzi,  škole

-      Od 2004. godine akreditirani predavač u austrijsko-hrvatskoj školi za kvalitetu prema harmoniziranoj shemi EOQ za teme Procesno orijentirani sustavi kvalitete, TQM, Osnove managementa u kvaliteti i Ekonomika okoliša

-      Akreditirani trener austrijske kuće WIFI ( akademija u vlasništvu austrijske gospodarske komore) za područje managementa, procesa, kontrolinga i upravljanja kvalitetom

-      Od 2006. kreator programa i predavač na školama Centra za strateško upravljanje za certificirane programe menadžera kvalitete i menadžera okoliša

-      Od 2007. predavač na Poslovnoj akademiji Sarajevo iz područja TQM-a i Poslovnih procesa, te Poslovne ekonomije

-      Od 2010. Predavač i trener u Državnoj školi za Javnu upravu iz područja Vodstvo i upravljanje, Organizacija i organizacijski razvoj, Poslovno upravljanje, Poslovni procesi i procesna orijentacija, Strateški menadžment

-      Niz drugih predavanja u funkciji predavača ili trenera
 

Ocjena nastavnih aktivnosti  

Temeljem analize nastavnih aktivnosti za 2014/2015 godinu pozitivno je ocijenjen nastavni rad u nastavi temeljem rezultata studentske ankete. Posebno je za svoj nastavni rad nagrađen Pohvalnicom Odjela za poslovanje i menadžment u medijima Sveučilišta Sjever za izniman uspjeh u ak.god.2013/14, prema rezultatima studentske ankete (2015)

Znanstvene i stručne reference

Znanstveni projekti

Međunarodni znanstveni projekti

-    Projekt: The expansion of the EU approaches to providing the partner-countries higher education quality assurance Expanding Quality Assurance, Erasmus + Programme - Jean Monet Network Project, 565454-EPP-1-2015-1-HREPPJMO-NETWORK, Nositelj projekta: doc.dr.sc. Krešimir Buntak, Institucije partneri: University North (Croatia), Ivanovo State University (Russia), Tomsk State University (Russia), Belarus State Economic University (Belarusia), Folkuniversitetet (Sweden), Relevanto (Netherland)

-    Projekt: Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas (LOW-CARB), Interreg Central Europe, Cooperating on low-carbon strategies in Central Europe, CE1100, Nositelj projekta: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH (DE), institucije partneri: Central German Transport Association (DE), City of Leipzig (DE), Salzburg AG for Energy, Transportation and Telecommunication (AT), City of Brno (CZ), City of Koprivnica (HR), University North (HR), Electric Tramways Parma (IT), Zabierzow commune (PL), The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (HU), Szeged Transport Ltd. (HU), Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (SI), Rhein-Sieg Transport Authority (DE), Leipzig Transport Company (LVB) (DE), West Yorkshire Combined Authority (UK), Brno Public Transport Company a.s. City of Brno (CZ), South Moravian Integrated Public Transport System City of Brno (CZ), City of Salzburg (AT), Salzburg AG for Energy, Transportation and Telecommunication (AT), City of Parma (IT), Electric Tramways Parma (IT), City of Kraków (PL) Zabierzow commune)

 

Domaći znanstveni projekti

-    Projekt: Optimiranje fraktalne proizvodnje polimernim tvorevinama (120-036) Glavni istraživač: Prof.dr.sc. Igor Čatić – Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, funkcija znanstveni istraživač

-     Projekt: Komparativno istraživanje funkcioniranja managementa u hrvatskim poduzećima i poduzećima razvijenih zemalja – Implikacije na razvoj hrvatskog managementa Glavni istraživač: Prof.dr.sc. Pere Sikavica – Ekonomski fakultet Zagreb, funkcija znanstveni istraživač

 

Znanstveni i stručni skupovi

-      2007. Predsjednik stručnog odbora Hrvatske konferencije o kvaliteti, Brijuni

-      2008. Predsjednik organizacijskog odbora Hrvatske konferencije o kvaliteti, Zadar

-      2009. Dopredsjednik organizacijskog odbora 53 EOQ kongresa, Cavtat

-      2010. Predsjednik organizacijskog odbora Hrvatske konferencije o kvaliteti, Šibenik

-      2010. Pokretač i Član Stručnog odbora 1. Znanstvenog skupa Hrvatskog društva za kvalitetu  i  recenzent na 1. Znanstvenom skupu HDK, Šibenik

-      2010. Član Programskog odbora 3. Savjetovanja Iskustva laboratorija u primjeni HRN EN ISO/IEC 17025, Lošinj

-      2010. Član Inicijalnog programskog odbora Trećeg nacionalnog savjetovanja Kompetentnost laboratorija, Varaždin

-      2010. Pokretač i Predsjednik organizacijskog odbora 1. Mjeriteljske konferencije, Solaris Šibenik

-      2011. Član organizacijskog odbora 2. Mjeriteljske konferencije „Odmjereno u Europu“, Solaris, Šibenik

-      2011. Član Inicijalnog programskog odbora "Fourth International Conference Laboratory competence 12. - 15. october 2011 Cavtat"

-      2012. Član znanstveno uređivačkog odbora i recenzent  13. Međunarodnog simpozija o kvaliteti „Kvaliteta i društvena odgovornost, Solin

-      2012. Član Međunarodnog programskog odbora XIV naučno stručnog skupa “ Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje I konkurentnost, Asocijacija za kvalitet I standardizaciju Srbije,  28.-29.11.2012.

-      2013. Član znanstveno uređivačkog odbora i recenzent  14. Međunarodnog simpozija o kvaliteti „Kvalitetom protiv recesije, Rovinj

-      2013. Predsjednik međunarodnog programskog odbora Hrvatske konferencije o kvaliteti i 4. Znanstvenog skupa HDK, Brijuni

-      2013. Member of Scientfic Committee 1. International Scientific Conference „Quality System Condition for Successfull Business and Competiveness“, Association for Quality and Standardization Serbian, Kruševac

-      2014. Član znanstveno uređivačkog odbora i recenzent  15. Međunarodnog simpozija o kvaliteti „Kvaliteta, rast, razvoj, Zagreb

-      2014. Member of Scientfic Committee 2. International Scientific Conference „Quality System Condition for Successfull Business and Competiveness“, Association for Quality and Standardization Serbian, Kopaonik

-      2015. Član znanstveno uređivačkog odbora i recenzent  16. Međunarodnog simpozija o kvaliteti „Kvaliteta i konkurentnostj, Opatija

-      2015. Member of Scientfic Committee 3. International Scientific Conference „Quality System Condition for Successfull Business and Competiveness“, Association for Quality and Standardization Serbian, Vrnjačka Banja

-      2016. Član znanstveno uređivačkog odbora i recenzent 17. Međunarodnog simpozija o kvaliteti "Kvaliteta čini razliku", Zadar

-      2016. Member of Scientfic Committee 4. International Scientific Conference "Quality System Condition for Successfull Business and Competiveness", Association for Quality and Standardization Serbian, Kopaonik

-      2017. Član znanstveno uređivačkog odbora i recenzent 18. Međunarodnog simpozija o kvaliteti "Kvaliteta kao strategija", Vodice

-      2017. Član Conference Scientific Review CommitteeAdvances in Business-Related Scientific Research Conference - ABSRC 2017, Venice

 

Znanstveni radovi

1.    G. Luburić, G. Miljković, K. Buntak: Model of Investment in Road Maintenance as Preservation of Road Infrastructure Value, Trafic&Transportation, Scientific Journal on Traffic and Transportation Research, No.1, Vol. 24, Pordubice, Portorož, Sarajevo, Trieste, Zagreb, Žilina, 2012., str. 73-83, ISSN 0353/5320, UDK 656, CODEN POMEEZ

2.     N.Pejić, K. Buntak: Uspješno delegiranje-potencijal učinkovitije državne uprave, Hrvatska i komparativna javna uprava, Institut za javnju upravu, Novi informator, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 201-228, ISSN 1848-0357, UDK 25(497.5:100)

3.     К. Бунтак,  З. Адельсбергер, С. Петар: «Влияние управления интеллектульным капиталом на систему качественного управления организацией» — журнал «Качество. Инновации. Образование - научный журнал для специалистов по качеству» выпуск №85, Москва, Каталог Агентства «Роспечать»:  Индекс — 80620; На CD-индекс — 80621. Каталог «Пресса России»  Индекс — 14490., ISSN: 1999-513X. 2012 год, str. 15 -23

4.     Saša Petar, Anđelko Pregelj, Krešimir Buntak: "Benzinske postaje u funkciji hrvatskog turizma", Acta Turistica Nova (6) - No.2 - pp. 95-210, Zagreb, October 2012, ISSN 1846-4394

5.     dr. sc. Zdenko Adelsberger, dr. sc.  Ivan Nadj, dr. sc. Krešimir Buntak: Risk Management as the Basis for Human Resources Safety Management, An International Journal "COMMUNICATIONS IN DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT", Volume 15, Number 2, June 2012., Serbia, ISSN 1450-7196

6.     dr. sc. Krešimir Buntak, dr. sc. Zdenko Adelsberger, dr. sc.  Ivan Nadj: Impact of Product Qualitity on the Business of the Organization, International Journal for Quality Research, Center for Quality-University of Podgorica Montenegro, Center for Quality University of Kragujevac, Serbija, 2012, str.657-672, ISSN 1800-6450, e-ISSN 1800-7473, UDK-378.014.3(497.11), Short Scientific Paper, Časopis rangiran kao R51(vodeći časopis međunarodnog značaja) s međunarodnim uredništvom i recenzijom. Citirano: Scopus, SCIndeks, Google Scholar, Copernicus

7.     dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Robert Kovačić: Materijalna motivacija u funkciji upravljanja ljudskim potencijalima, Tehnički glasnik, br. 1, Varaždin, ožujak 2013., ISSN 1846-6168

8.     dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Droždek univ.spec.oec, Robert Kovačić: Nematerijalna motivacija u funkciji upravljanja ljudskim potencijalima, Tehnički glasnik, br. 2, Varaždin, lipanj 2013., ISSN 1846-6168

9.     dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Droždek univ.spec.oec, Vesna Sesar, dipl. oec. : The Impact of Cost Cutting and Zero-Level Budgeting on the Organization Management in Crisis Situations, International Journal Collegium Antropologicum, travanj 2014., ISSN 0350-6134

10.  mr.sc. Igor Klopotan, dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Droždek univ.spec.oecIMPACT OF EDUCATION, GENDER AND AGE ON CONSUMER LOYALTY , International Journal for Quality Research 8(4) 481–494, Center for Quality, University of Montenegro and Center for Quality, University of Kragujevac, Serbia, listopad 2014., ISSN 1800 – 6450

11. Igor Klopotan mag.oec, Doc. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, : Employee Loyalty: Differences between Genders and the Public and the Private Sector,Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS, ISSN: 1334-4684 (Tisak)

12.  Maria Styblinska, Malgorzata Gajos, Krešimir Buntak: Application of Digital Information in Prevention and Reconstruction od Monuments, Architecture and Urbanization – Specific Application of BIS MACHINE, 1. Međunarodna znanstvena konferencija „The Future of Information Sciences: INFuture 2007 – Digital Information and Heritage”, Zagreb, 07.-09. Studenog 2007., ISBN: 978-953-175-305-0, CIP: 649647.

13.  Davorin Kereković, Zygmunt Wróbel, Krešimir Buntak: Building Integrated Management System-Bims the Developed Research and Application of "Bis Machine" Method, Publication of the Polish Academy of Sience Branch in Lublin, TEKA Tom IV,  POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W LUBLINIE, Lublin 2008. str. 260 – 270

14.  Davorin Kereković, Zygmunt Wróbel, Krešimir Buntak: Building Integrated Management System – BIMS the Developed research and Aplication of „BIS Machine“ Method, Međunarodna konferencija Time, GIS & Future (ISBN953-6129-32-9), Zagreb – Plitvice 2009, str. 111-120

15. Vlatka Jocić, Anica Škalić, Krešimir Buntak: Tehnički kriteriji za razvoj kalibracija za vlagomjere, Međunarodni znanstveno-stručni skup 13. Ružičkini dani “Danas znanost – sutra industrija”, Vukovar, 16.-17. rujan 2010.

16.  Krešimir Buntak: Upravljanje intelektualnim kapitalom u funkciji održivosti poslovanja organizacije temeljene na konceptu upravljanja kvalitetom, 12. međunarodni Simpozij o kvaliteti, Osijek, 17.-18. 03. 2011., ISBN: 978-953-6619-24-5, CIP: 760022.

17.  K. Buntak: Utjecaj organizacijske kompetentnosti na održivost poslovanja organizacije temeljene na konceptu upravljanja kvalitetom, Zbornik radova 13. međunarodni simpozij o kvaliteti "Kvaliteta i društvena odgovornost", Solin, 15.-16.3. 2012., str. 399-415, ISBN 978-953-57036-0-0

18.  K. Buntak, A. Benčić, I. Drožđek: Utjecaj primjene QFD metode na kvalitetu konstrukcije proizvoda s aspekta ekonomije kvalitete, Zbornik radova X. Međunarodne konferencije Održavanje i proizvodni inženjering "KODIP-2012", Budva, Crna Gora, 26.-29. 6. 2012., ISBN: 978-9940-527-24-2

19. dr. sc. Krešimir Buntak, mr.sc. Igor Klopotan, dr.sc. Antun Benčić: Analiza upravljanja ključnim čimbenicima relacijskog kapitala u funkciji povećanja konkurentnosti poduzeća, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Zbornik radova - 14. međunarodni simpozij o kvaliteti, Rovinj, 21. - 22. ožujak 2013., ISBN 978-953-57036-3-1

20.  Vesna Sesar, dipl. oec, dr. sc. Krešimir Buntak, dr. sc. Marin Milković: ZERO BASE BUDGETING AS A PLATFORM FOR ACHIEVING THE OPTIMAL PLANNING PROCESS, ABSRC 2013, Rome, Italy, October 2–4, 2013 , ISBN 978-961-6347-52-5

21.  dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Vesna Kezele mag. oec.: Utjecaj "cost cuttinga" i budžetiranja nulte razine na upravljanje organizacijom u kriznim situacijama, Zbornik radova - VI. međunarodna konferencija "Dani kriznog upravljanja", Velika Gorica, 28. -29. svibanj 2013., ISBN 978-953-7716-44-8

22.  dr. sc. Krešimir Buntak, pred. Vesna Sesar, prof. dr.sc. Marin Milković: THE IMPACT OF PROCESS MATURITY ON THE ORGANIZATION MATURITY ACCORDING TO ISO 9004 NORM AND PROCESS MATURITY MODELS, I. International conference, QUALITY SYSTEM CONDITION FOR SUCCESSFULL BUSINESS AND COMPETITIVENESS, PROCEEDINGS, Kruševac, 28.-30. studeni 2013., ISBN 978-86-909341-8-8

23.  dr. sc. Krešimir Buntak, pred. Vesna Sesar, Ivana Drožđek univ.spec.oec: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CAF MODEL AND THE ONFLUENCE ON PUBLIC SERVICE QUALITY, I. International conference, QUALITY SYSTEM CONDITION FOR SUCCESSFULL BUSINESS AND COMPETITIVENESS, PROCEEDINGS, Kruševac, 28.-30. studeni 2013., ISBN 978-86-909341-8-8

24.  dr. sc. Krešimir Buntak, PhD, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Laura Čovran: UTJECAJ PRIMJENE QFD METODE NA PROCES RAZVOJA UNIVERZALNE ALATNE GLODALICE , Zbornik radova - 15-th NAUČNO STRUČNI SKUP "SISTEM KVALITETAUSLOV ZA USPEŠNO POSLOVANJE I KONKURENTNOST", Kruševac, 28.-30. studeni 2013., ISBN 978-86-909341-7-1

25.  doc. dr. sc. Krešimir Buntak, Vesna Sesar, dipl. oec, Dražen Čelar: Značaj planiranja ljudskog kapitala u funkciji stvaranja nove vrijednosti organizacije i osiguranja konkurentnosti, Zbornik radova, 15. međunarodni simpozij o kvaliteti KVALITETA, RAST I RAZVOJ, Zagreb, 19.-21. ožujka 2014., ISBN 978-953-57036-6-2

26.  dr. sc. Krešimir Buntak, pred. Vesna Sesar, Ivana Drožđek univ.spec.oec: UTJECAJ IZVRSNOSTI UPRAVLJANJA JAVNIM SEKTOROM PRIMJENOM OPĆEG MODELA PROCJENE (CAF MODEL) NA KONKURENTNOST DRŽAVE , Zbornik radova - 4. Međunarodna konferencija "Razvoj javne uprave", Vukovar, 25.-26. travanj 2014., ISBN 978-953-7734-09-1

27.   dr. sc. Krešimir Buntak, pred. Vesna Sesar, Ivana Drožđek univ.spec.oec: ZNAČAJ I UTJECAJ CAF MODELA KAO PREDUVJETA ZA IZLAZAK ZEMALJA IZ KRIZE , Zbornik radova - 7. MEĐUNARODNA ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA "Dani kriznog upravljanja", Velika Gorica, 22.-23. svibanj 2014., ISBN 978-953-7716-56-1

28.  dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, pred. Vesna Sesar: KNOWLEDGE MANAGEMENT FROM THE ASPECT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN ORGANIZATION, 8. International Quality Conference , Kragujevac, 23. svibanj 2014., ISBN: 978-86-6335-004-5

29.  dr. sc. Krešimir Buntak, pred. Vesna Sesar, Ivana Drožđek univ.spec.oec:THE INFLUENCE OF INTEGRATIVE LEADERSHIP ON PUBLIC SECTOR EXCELLENCE FROM THE ASPECT OF COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK APPLICATION, Zbornik radova - "7-th International Conference An Enterprise Odyssey:Leadership,Innovation and Development for Responsible Economy", Zadar, 4.-7. lipanj 2014., ISBN 978-953-6025-92-3

30.  dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Velimir Baksa: KNOWLEDGE AS A RESOURCE AND REVIEW OF KNOWLEDGE MANAGEMENT CONCEPTS, Zbornik radova - "7-th International Conference An Enterprise Odyssey:Leadership,Innovation and Development for Responsible Economy", Zadar, 4.-7. lipanj 2014., ISBN 978-953-6025-92-3

31.  dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Martina Bačić: IMPACT OF SOCIAL NETWORKS ON LOYALTY, Proceedings of the 8th International Conference ICQME 2014 , Podgorica, Crna Gora, 24.-26. rujan 2014., ISBN 978-9940-527-39-6

32.   dr. sc. Krešimir Buntak, PhD, Vesna Sesar, Ivana Drožđek univ.spec.oec: THE REVIEW OF GUIDELINES FOR THE HUMAN RESOURCE COMPETENCE MANAGEMENT IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, Zbornik radova - "2-th INTERNATIONAL CONFERENCE: QUALITY SYSTEM CONDITION FOR SUCCESSFULL BUSINESS AND COMPETITIVENESS PRECEEDINGS", Kopaonik, 10.-12. prosinac 2014., ISBN 978-86-80164-00-7

33.  Tomislava Majić, Krešimir Buntak, Ivana Drožđek: IMPACT OF TAX POLICY ON EMPLOYMENT AND INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, 8-th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 4-th Eastern European ESD Conference: Building Resilient Economy, Zagreb, Hrvatska, 24. prosinac 2014., ISBN 978-953-6125-15-9

34.  dr. sc. Krešimir Buntak, pred. Vesna Sesar,  Ivana Drožđek univ.spec.oec.: KOMPARATIVNA ANALIZA MODELA PROCESNE ZRELOSTI I OCJENA RAZINE ZRELOSTI PROCESA, Zbornik radova, 16. međunarodni simpozij o kvaliteti, Zagreb, 18. – 20. ožujka 2015., ISBN 978-953-57036-9-3

35.  Tomislava Majić, Krešimir Buntak, Trina Mjeda: COMPARISON OF DETERMINANTS OF EXPORT COMPETITIVNESS OF CROATIA IN RELATION TO CHOSEN COUNTRIES IN THE ENVIRONMENT, Book of Proceedings - Economic and Social Development 9th International Scientific Conference, Istanbul, Turska, 9.-10. travanj 2015., ISBN 978-953-6125-16-6

36.   Tomislava Majić, Krešimir Buntak, Trina Mjeda: THE SOURCES OF EXTERNAL IMBALANCES IN THE INTRA-EURO ZONE FROM 1999 - 2008,, Book of Proceedings - Economic and Social Development 9th International Scientific Conference, Istanbul, Turska, 9.-10. travanj 2015., ISBN 978-953-6125-16-6

37.   dr.sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec., pred. Vesna Sesar: THE REVIEW OF TOOLS FOR HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM , 9. International Quality Conference, Kragujevac, 5. lipnja 2015., ISBN 978-86-6335-015-1

38.  mr.sc. Gabrijela Budimir Šoško, prof.dr.sc. Saša Petar, doc.dr.sc. Krešimir Buntak: POVEZANOST IZMEĐU SIMPTOMA FIZIČKOG I PSIHOLOŠKOG STRESA I IZLOŽENOSTI MOBINGU NA RADNOM MJESTU KAO NEGATIVAN ČIMBENIK RADNE UČINKOVITOSTI ZAPOSLENIKA, 10th INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGEMENT AND SAFETY - M&S 2015., Opatija, Croatia, 12.-13. lipnja 2015., ISBN 978-953-58000-3-3

39. Doc. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Maja Crkvenčić mag. oec.: MANAGEMENT OF COMPARATIVE ADVANTAGES OF THE SUPPLY CHAIN, III INTERNATIONAL CONFERENCE, Vrnjačka Banja, 9. - 11. prosinac 2015., ISBN 978-86-80164-02-1

40. Doc. dr. sc. Krešimir Buntak, Nikolina Margetić mag.oec, Igor Klopotan mag.oec: OVERVIEW OF THE DVELOPMENT OF REVISION OF THE STANDARD ISO 9000 AND ITS INFLUENCE ON THE REVISIONS OF ISO 9001 STANDARD, III INTERNATIONAL CONFERENCE, Vrnjačka Banja, 9. - 11. prosinac 2015., ISBN 978-86-80164-02-1

41. Doc. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Ivana Rašan bacc. oec.: THE INTERDEPENDENCE OF STRUCTURAL COMPETENCE, ORGANITATIONAL MATURITY AND COMPETITIVENESS, III INTERNATIONAL CONFERENCE, Vrnjačka Banja, 9. - 11. prosinac 2015., ISBN 978-86-80164-02-1

42. Doc. dr. sc. Krešimir Buntak, Nikolina Margetić mag.oec, Igor Klopotan mag.oec: PREGLED RAZVOJA REVIZIJA NORME ISO 9004 I NJEN UTJECAJ NA RAZVOJ NORME ISO 9001,17. Međunarodni simpozij o kvaliteti "KVALITETA ČINI RAZLIKU", Zadar, 16. - 18. ožujka 2016., ISBN 978-953-8067-03-7

43. Igor Klopotan mag.oec, Doc. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, : PARAMETERS INFLUENCING EMPLOYEE LOYALTY,1. International Conference on Quality of Life , Kragujevac, Srbija, 9. - 10. lipnja 2016., ISBN 978-86-6335-033-5

44. Doc. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Martinčević, univ.spec.oec, Fitim Kurti, mag.oec.: TECHNOLOGICAL COMPETENCE IN ORDER TO INCREASE COMPETITIVENESS AND SUSTAINABILITY OF ORGANIZATIONS, IV. International Conference QUALITY SYSTEM CONDITION FOR SUCCESSFULL BUSINESS AND COMPETITIVENESS PROCEEDINGS, Kopaonik, Srbija, 30 studenog - 2. prosinca 2016., ISBN 978-86-80164-04-5

45. Igor Klopotan mag.oec, Doc. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, : Employee Loyalty: Differences between Genders and the Public and the Private Sector,Interdisciplinary Description of Complex Systems : INDECS, ISSN: 1334-4684 (Tisak)

46. Izv. prof. dr. sc. Krešimir Buntak, Vesna Sesar, univ.spec.oec., MBA, Fitim Kurti: MEASURABILITY OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE IN TERMS OF ACHIEVING QUALITY AND STRATEGIC POSITIONING OF ORGANIZATION18th International Symposium on Quality, Vodice, Croatia, March 22nd - 24th, 2017, ISBN: 978-953-8067-08-2

47. Dr. sc. Davor Grgurević, Izv. prof. dr. sc. Krešimir Buntak, Dr. sc. Ana Globočnik Žunac: ANALYSIS MODELS OF ECONOMIC DIPLOMACY AND CROATIAN EXPERIENCE18th International Symposium on Quality, Vodice, Croatia, March 22nd - 24th, 2017, ISBN: 978-953-8067-08-2

48. Ana Globočnik Žunac, Krešimir Buntak, Marjana Merkač Skok: THE DIFFERENCES IN THE PERCEPTION OF INTANGIBLE MOTIVATION FACTORS SIGNIFICANCE BETWEEN EMPLOYEE'S AND MANAGER, ABSRC 2017 VENICE, Venice, Italy, April 20 – 21, 2017, ISBN: 978-961-6347-62-4

49. Krešimir Buntak, Vesna Sesar, Danijela Brozd: EMPLOYEES PERCEPTION ABOUT THE SIGNIFICANCE OF INTANGIBLE MOTIVATION FACTORS REGARDING AREA OF BUSINESS ACTIVITY, ABSRC 2017 VENICE, Venice, Italy, April 20 – 21, 2017, ISBN: 978-961-6347-62-4

50.  Krešimir Buntak, Gordana Barić: Ekonomičnost fleksibilnih proizvodnih sustava, Zbornik savjetovanja primjena i prerada plastike i gume 1998.,22-24

51.  Krešimir Buntak, Antun Benčić, Aziz Šunje: Analiza ključnih čimbenika ljudskog kapitala u sustavima upravljanje kvalitetom, 10. Hrvatska konferencija o kvaliteti I 1. Znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu, Zbornik radova - CD(ISSN 13347853), Šibenik 2010

52.  Krešimir Buntak, Vesna Lučić-Regvar, Kristina Bukojević Flegar: Razvoj zakonskog mjeriteljstva u Republici Hrvatskoj, 3. Nacionalno savjetovanje u kompetentnosti laboratorija 2010., ISBN: 978-953-7329-08-2, CIP: 741840, Varaždin, 15.-18. rujna 2010.

53.  M.Šercer, Krešimir Buntak: Sustavi za brzu izmjenu kalupa, Polimeri – 4(1992)13, ISSN 0351-1871, UDC 678(05), str. 123-126

 

Knjige, udžbenici i skripte

-    Buntak, K, Drožđek I., Sesar  V.: Poslovno upravljanje – zbirka zadataka –Praktikum, II. izdanje, Sveučilište Sjever, Koprivnica, 2015. Udžbenik ima 201 str. u 3 cjeline. Recenzenti akademik Injac Nenad (Austrija) i dr.sc. Antun Benčić (Hrvatska), CIP 000914523, ISBN 978-953-7809-34-8

-    Buntak, K, Drožđek I., Sesar  V.: Poslovno upravljanje – zbirka zadataka –Praktikum, Veleučilište u Varaždinu, Varaždin, 2013. Priručnik ima 223 str. u 4 cjeline. Recenzenti akademik Injac Nenad (Austrija) i dr.sc. Antun Benčić (Hrvatska), CIP 860783, ISBN 978-953-7809-21-8

-    Andrijanić I., Buntak K., Bošnjak M.:Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe, VPŠ Libertas, Zagreb, 2012. Udžbenik ima 215 str. u 10 poglavlja. Recenzenti akademik Injac Nenad (Austrija) i prof.dr.sc. Aziz Šunje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu (BiH),  CIP 799489, ISBN 978-953-56450-3-0

-     Strukovna visoka škola Berufsakademie Nordhessen, Studij logistike (lokacija: Hrvatska), objavljene skripte predavanja kao power point prezentacija iz   kolegija: Osnove ekonomike poduzeća; Planiranje, organizacija, marketing, prodaja; Primjenjena ekonomika poduzeća, Projektni management, Management poslovnih procesa. Odobreno od Stručnog vijeća 2005

-     Strukovna visoka škola Berufsakademie Nordhessen, Studij turizam (lokacija: Hrvatska), objavljene skripte predavanja kao power point prezentacija iz   kolegija Osnove opće ekonomije.Odobreno od Stručnog vijeća 2005.

 

Znanstveni i stručni časopisi, zbornici radova i sažetaka

-      Tehnički glasnik (ISSN 1846-6168), Znanstveno stručni časopis Sveučilišta Sjever, Član Savjeta časopisa, Uredničkog odbora i recenzent

-      Zbornik sažetaka Kvaliteta – put izvrsnosti (ISSN 1848-8005),  13. hrvatska konferencija o kvaliteti i 4. Znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu,  Hrvatsko društvo za kvalitetu, Stručni urednik, 2013

 

Stručni projekti

Koordinator i suautor profesionalnih programa

-      Program poticanja malog gospodarstva za grad Zagreb (1997.)

-      Mladi stručnjaci u malom gospodarstvu (1998.)

-      Integralni sustav razvoja i poduzetničkog korištenja inovacija (1997.)

-      BIS Machine – Primjena novih tehnologija u području zaštite spomenika kulture (2003.-2004.)

-      EU koordinator u procesu pregovora pridruživanje RH u EU

 

Sudjelovanje u strateškim projektima (suradnik ili nositelj projekta)

-      Strateški pravci razvoja URIHO-a, 2000

-      Studija razvoja nautičkog turizma Hrvatske (SRNTH), Nositelj Hrvatski hidrografski institut, 2006

-      Strategija razvoja Državnog zavoda za mjeriteljstvo, 2010

-      Strategija kulturnog i kreativnog razvitka grada zagreba 2015. – 2022., veljača 2015

 

Profesionalni projekti

-      Uvođenje sustava kvalitetnog upravljanja i certifikacija sukladno normi ISO 9001 u DHMZ-u

-      Uvođenje sustava kvalitetnog upravljanja i certifikacija sukladno normi ISO 9001 u Terme Jezerčica d.o.o.

-      Uvođenje sustava kvalitetnog upravljanja, reorganizacija i postavljanje procesno orijentirane organizacije  i certifikacija sukladno normi ISO 9001 u Ato inženjering d.o.o,

-      Strateške smjernice razvoja DŠJU

-      Reorganizacija i postavljanje procesno orijentirane organizacije u proizvodnom dijelu grupe PRIMA namještaj

 

Stručni radovi

1.          Igor Čatić, Krešimir Buntak: Konstruiranje kalupa za injekciono prešanje plastomera pomoću modula standardno kučište, 11.dani DPG 1993

2.          D.Kereković, K.Buntak, B. Dautović: BIS machine. Authors solution, Cultural heritage in the face of threats in war and peace time, The international conference organized on the occasion of 50th anniversary of signing of the Hague convention for the protection of cultural propet in the of armed conflict, Warsaw, 13-15May 2004.           

3.          K.Buntak: Značaj i uloga kontrolinga u sustavima upravljanja kvalitetom, 7. međunarodni simpozij o kvaliteti HDMK,  Zbornik radova (ISBN953-6619-18-0), Solaris – Šibenik, 24.-26.10.2005.

4.          S.C. Miljević, K.Buntak: Pravni aspekti kao novi uvjet u postupku uvođenja norme ISO 9001:2000 i auditiranja, 7. međunarodni simpozij o kvaliteti HDMK,  Zbornik radova (ISBN953-6619-18-0), Solaris – Šibenik, 24.-26.10.2005.

5.          Krešimir Buntak: Mjesto i uloga planiranja u upravljanju kvalitetom, Kvalitet 3-4 (2006), Beograd, 55-57

6.          Bonaventura Maciej Pawlicki, Davorin Kereković, Krešimir Buntak, Branko Dautović, Amir Šečerkadić, Ivo Sjauš: „BIS MACHINE - Integral system of new technologies development and use in production, reproduction and protection of culture and nature monuments as well as in development of other replicates of natural and artificial objects“ ,Proceedings of Conference „Corridor Vc“,Osijek 2004.g.     

7.          Davorin Kereković,  Krešimir Buntak, Branko Dautović, Amir Šečerkadić, Ivo Sjauš:  “BIS Machine“, „Geographical Information Systems in Research and Practice“, Zagreb 2004.     

8.          Krešimir Buntak, Davorin Kereković:  “Informatika a ochrona dobr kultury“,  Seminarium naukowe-presentation, Univ. Of Silesia, maj 2005.      

9.          Antun Benčić, Krešimir Buntak: Statističke metode za donošenje odluka u području upravljanja rizicima, 8. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Brijuni, 14.-16. svibanj 2007.

10.       Vlasta Čizmić, Krešimir Buntak: Proces gospodarenja otpadom, 8. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Brijuni, 14.-16. svibanj 2007.

11.       Nikola Knego, Jasna Špoljar Kasabašić, Krešimir Buntak, Paško Melvan: Nacionalne nagrade za kvalitetu kao značajke kulture kvalitete, 8. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Brijuni, 14.-16. svibanj 2007.

12.       Katarina Gaži-Pavelić, Krešimir Buntak: Kvaliteta kao temelj poslovnog odlučivanju u marketingu, prodaji i nabavi, 9. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Zadar, 21.-23. travanj 2008.

13.       Vlasta Čizmić, Krešimir Buntak, Tihomir Babić: Korist od društveno odgovornog ponašanja poduzeća na području zaštite okoliša, 9. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Zadar, 21.-23. travanj 2008.

14.       Antun Benčić, Krešimir Buntak, Tihomir Babić: Statistički alati za analizu aspekata okoliša u sustavu upravljanja okolišem, 9. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Zadar, 21.-23. travanj 2008.

15.       Slavomir C. Miljević, Krešimir Buntak: Funkcionalni i strukturni nesklad između zakona o hrani i haccp, 9. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Zadar, 21.-23. travanj 2008.

16.       Vlasta Čizmić, Krešimir Buntak, Tihomir Babić: Korist od društveno odgovornog ponašanja poduzeća na području zaštite okoliša, 9. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Zadar, 21.-23. travanj 2008.

17.       Krešimir Buntak, Tihomir Babić, Antun Benčić: Primjena SWOT analize u sustavima upravljanja kvalitetom, 9. Hrvatska konferencija o kvaliteti HDK, Zbornik radova (ISSN 13347853), Zadar, 21.-23. travanj 2008.

18.       Krešimir Buntak, Zdenko Adelsberger, Tihomir Babić: Financijski aspekti u sustavima upravljanja kvalitetom, Kvalitet 1-2, Beograd 2009, str. 56-58

19.       Zdenko Adelsberger, Krešimir Buntak: Zajednički kriteriji kao zahtjevi za integraciju sistema upravljanja, 1-2, Beograd 2009, str. 59-61

20.       Carla Vukelić, Krešimir Buntak: Utjecaj suvremenog projektnog menadžmenta na implementaciju sustava upravljanja kvalitetom, 10. Hrvatska konferencija o kvaliteti I 1. Znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu, Zbornik radova - CD(ISSN 13347853), Šibenik 2010

21.       Valentina Peruša, Krešimir Buntak: Kompetencije – zahtjev nove revizije norme ISO 9001:2008, 10. Hrvatska konferencija o kvaliteti I 1. Znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu, Zbornik radova - CD(ISSN 13347853), Šibenik 2010.

22.       Josipa Alerić, Krešimir Buntak, Antun Benčić: Akreditacija umjernih I ispitnih laboratorija Državnog zavoda za mjeriteljstvo, 3. Savjetovanje Iskustva laboratotija u primjeni HRN EN ISO/IEC 17025, Zbornik radova – CD(ISBN 978-953-7124-04-5), Lošinj 2010.

23.       mag. Andreja Marcetić, Krešimir Buntak: Unapređivanje odgojno – obrazovnog rada u učeničkim domovima kroz razvoj poduzetničke kompetencije, revija Iskanja, 2010. br. 37-38, str. 68-74 (ISSN 0352-3233)

24.       Krešimir Buntak: Mjeriteljstvo i trgovina (1. dio), Suvremena trgovina, 2010. br. 4., str. 28-30, ISSN: 1330-0180.

25.       Krešimir Buntak: Mjeriteljstvo I trgovina (2. dio), Suvremena trgovina, 2010. br. 5., str. 34-38, ISSN: 1330-0180.

26.       Krešimir Buntak, Zdenko Adelsberger: Utjecaj upravljanja intelektualnim kapitalom na konkurentnost organizacija upravljanih kvalitetom, XII Naučno stručni skup, Vrnjačka Banja, 25.-26. 11. 2010., ISBN: 978-86-909341-1-9

27.       Zdenko Adelsberger, Krešimir Buntak, Dejan Adelsberger : Kvalitativna metodologija procjene rizika I ISO 31000, XII Naučno stručni skup, Vrnjačka Banja, 25.-26. 11. 2010., ISBN: 978-86-909341-1-9.

28.       Krešimir Buntak: NOVI PRAVCI RAZVOJA DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO, 17.  Savjetovanje stručnjaka konditorske industrije Hrvatske, Malinska,  studeni 2010.

29.       Krešimir Buntak, Krešimir Pekić: Razvoj zakonskog mjeriteljstva u Republici Hrvatskoj, Metrology of Bosnia and Herzegovina on its way to EU integration, Sarajevo 6.-7. 12. 2010.

30.       Krešimir Buntak: Ljetno računanje vremena, Suvremena trgovina, 2011. br. 1., str. 36-41; ISSN: 1330-0180.

31.       Carla Vukelić Černoh, Krešimir Buntak, Jadran Šundrica: Projektni menadžment u sustavima upravljanja kvalitetom, 11. Konferencija o kvaliteti, 2. Znanstveni skup HDK-a, Vodice, 12.-14. svibnja 2011., ISSN: 1334-7691

32.       Krešimir Buntak: 2. međunarodna konferencija o mjeriteljstvu „Odmjereno u Europu“, Suvremena trgovina, 2011. br. 3., str. 24-26, ISSN: 1330-0180.

33.       Krešimir Buntak, Zdenko Adelsberger, Dejan Adelsberger: Kompetentnost – ključna karakteristika organizacije upravljane na načelima kvalitete, Kvalitet, broj 7-8 2011., str. 33-35, ISSN 0354-2408, UDC 006+658.5.

34.       Zdenko Adelsberger, Krešimir Buntak, Dejan Adelsberger: Edukacija za menađere i auditore sistema upravljanja prema eoq shemi i stanje u praksi, Kvalitet, broj 7-8 2011., str. 75-78, ISSN 0354-2408, UDC 006+658.5.

35.       Jadranka Rukavina, Krešimir Buntak: Poster prezentacija - Osiguravanje kvalitete rezultata paralelnim ispitivanjem referentnog materijala i ispitnog uzorka, Program savjetovanja – Uloga i značaj laboratorija u sustavu zakonskog mjeriteljstva Republike Hrvatske

36.       Zdenko Adelsberger, Krešimir Buntak, Dejan Adelsberger: Mjerenje učinkovitosti informacijske sigurnosti, XIII. Naučno stručni skup: Sistem kvaliteta – uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Vrnjačka Banja, 24.-26.11.2011.

37.       Krešimir Buntak, Zdenko Adelsberger, Ana Trajković, Dejan Adelsberger: Utjecaj upravljanja intelektualnim kapitalom na organizacijsku kompetentnost, XIII. Naučno stručni skup: Sistem kvaliteta – uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Vrnjačka Banja, 24.-26.11.2011.

38.       Dejan Adelsberger, Zdenko Adelsberger, Krešimir Buntak: Planiranje i provođenje procesa auditiranja sustava upravljanja pomoću programa audit man, XIII. Naučno stručni skup: Sistem kvaliteta – uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Vrnjačka Banja, 24.-26.11.2011.

39.       Zdenko Adelsberger, Krešimir Buntak, Dejan Adelsberger: Operativni rizici kao temelj sistema upravljanja, XIII. Naučno stručni skup: Sistem kvaliteta – uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost, Vrnjačka Banja, 24.-26.11.2011.

40.       Dejan Adelsberger, dr. Zdenko Adelsberger, dr. Krešimir Buntak: Planiranje i provođenje internog i eksternog audita ISMS pomoću softvera AUDITMAN, Zbornik radova - CD, 39. Nacionalna konferencija o kvalitetu i 7. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 7.-9. 6. 2012., ISBN: 978 - 86 - 86663 - 83 - 2

41.       dr. Zdenko Adelsberger, dr. Krešimir Buntak, Dejan Adelsberger: Auditiranje ISMS prema normama ISO 27 007 i ISO 27 008, Zbornik radova - CD, 39. Nacionalna konferencija o kvalitetu i 7. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 7.-9. 6. 2012., ISBN: 978 - 86 - 86663 - 83 - 2

42.       dr. Krešimir Buntak, dr. Zdenko Adelsberger, dr. Ivan Nađ: Utjecaj kvalitete proizvoda na poslovanje organizacije, Zbornik radova - CD, 39. Nacionalna konferencija o kvalitetu i 7. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 7.-9. 6. 2012., ISBN: 978 - 86 - 86663 - 83 - 2

43.       dr. Ivan Nađ, dr. Zdenko Adelsberger, dr. Krešimir Buntak: Procesni model organizacije privatne zaštite u svijetu Outsourcinga prema ISO 9001:2008, Zbornik radova - CD, 39. Nacionalna konferencija o kvalitetu i 7. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, 7.-9. 6. 2012., ISBN: 978 - 86 - 86663 - 83 - 2

44.       Nikola Protrka, Kristijan Marić, Krešimir Buntak: Cyber-kriminal u tvrtkama i uloga ljudskih resursa u prevenciji, Zbornik radova VII. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem Menadžment i sugurnost, Upravljanje ljudskim resursima i sigurnost, Čakovec, 14.-15. 6. 2012., ISSN: 1848-5251

45.       dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek, dr. sc. Marin Milković: Djelovanje resursa na kvalitetno upravljanje poslovnim sustavima, Centar za kvalitet - Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet u Podgorici, 16. savjetovanje SQM 2012, 18.-19. 9. 2012., Kvalitet & izvrsnost, God. 1, broj 7-8. 2012., ISSN: 2217-852x

46.       dr. sc. Krešimir Buntak: Motiviranost glavni pokretač učinkovitosti, Zagrebačka inicijativa- perspektive - nove ideje za krizna vremena, listopad 2012, god. 2, broj 3, ISSN: 1848-140X

47.       dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Davor Grgurević: Utjecaj sustava motiviranja u funkciji konkurentnosti kvalitetno upravljanih organizacija, Zbornik radova - XIV. naučno stručni skup "Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost", Kruševac, Srbija, 28.-29. 11. 2012., ISBN 978-86-909341-5-7

48.       Ivana Drožđek univ.spec.oec, dr. sc. Krešimir Buntak, Davor Grgurević: Utjecaj uspostave profitnih centara i sustava internih kontrola na povećanje kvalitete upravljanja organizacijom, Zbornik radova - XIV. naučno stručni skup "Sistem kvaliteta uslov za uspešno poslovanje i konkurentnost", Kruševac, Srbija, 28.-29. 11. 2012., ISBN 978-86-909341-5-7         

49.       dr. sc. Krešimir Buntak, Davor Grgurević, Ivana Drožđek univ.spec.oec: Međusobni odnos logističkih i transportnih sustava, Tehnički glasnik, br. 2, prosinac 2012., ISSN 1864-6168

50.       50. Ivana Drožđek, univ. spec. oec., dr. sc. Krešimir Buntak, Zvonimir Majić, dipl. oec: Profitni centri i interne kontrole u funkciji učinkovitosti poslovanja, Ekonomski vjesnik, br.1/ 2013.,ISSN 0353 - 359x: CODEN EKVJEE / e-ISSN 1847-2206

51.       dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Droždek univ.spec.oec, Goran Lepen, bacc.ing.log: SUKLADNOST TEHNIČKIH PROIZVODA I CE ZNAK, Tehnički glasnik, br. 4, Varaždin, prosinac 2013., ISSN 1846-6168

52.       52. dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Droždek univ.spec.oec, Marijana Košćak, bacc.ing.log: METODOLOGIJA IMPLEMENTACIJE UPRAVLJANJA RIZICIMA FMEA METODOM, Tehnički glasnik, br. 1, Varaždin, ožujak 2014., ISSN 1846-6168

53.       dr. sc. Antun Benčić, dr.sc.Krešimir Buntak, pred. Vesna Sesar: PREGLED MOGUĆNOSTI PRIMJENE MONTE CARLO METODE U PODRUČJU KRIZNOG UPRAVLJANJA , Zbornik radova - 7. MEĐUNARODNA ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA "Dani kriznog upravljanja", Velika Gorica, 22.-23. svibanj 2014., ISBN 978-953-7716-56-1

54.       dr. sc. Krešimir Buntak, Nikoleta Šuljagić, dipl.ing.prometa: EKONOMIKA LOGISTIČKIH FUNKCIJA U PODUZEĆU, Tehnički glasnik, br. 4, Varaždin, prosinac 2014., ISSN 1846-6168

55.       dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Kaniški Jelena, bacc.ing.log: IZRADA PRIRUČNIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA OKOLIŠEM NA PRIMJERU TVRTKE MACHIPER OPREMA, Tehnički glasnik, br. 4, Varaždin, prosinac 2014., ISSN 1846-6168

56.       dr. sc. Krešimir Buntak, Nikoleta Šuljagić, dipl.ing.prometa: UTJECAJ EKONOMIKE FUNKCIJA NA ODLUKU PROIZVODITI ILI KUPOVATI , Tehnički glasnik, br. 1, Varaždin, ožujak 2015., ISSN 1846-6168

57.       pred. Vesna Sesar, dr.sc.Krešimir Buntak, Mateja Borlinić: PRIMJENA DUPONT SUSTAVA POKAZATELJA U PROCESU UPRAVLJANJA , Tehnički glasnik, br. 1, Varaždin, ožujak 2015., ISSN 1846-6168

58.      dr. sc. Krešimir Buntak, Ivana Drožđek univ.spec.oec, Laura Čovran:UPRAVLJANJE RAZVOJEM PROIZVODA, Tehnički glasnik, br. 1, Varaždin, ožujak 2015., ISSN 1846-6168

Članstva i funkcije

Član Gospodarsko-socijalnog vijeća Grada Zagreba (1998-2000)

Član Upravnog odbora  i Tajnik Hrvatskog društva za kvalitetu (2006-2010)

Član Upravnog odbora Hrvatskog društva za kvalitetu (2010-2014)

Član Poslovodnog odbora Sekcije intelektualnih usluga  UOGZ-a (2006-2014)

Član Skupštine UOGZ-a (2006-2014)

Dopredsjednik Savjeta projekta vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda pri HGK (2009-2012)

EU koordinator u procesu pregovora pridruživanje RH u EU (2009-2012)

Član Hrvatskog društva ekonomista

Član Hrvatskog društva za kvalitetu

Predsjednik Hrvatskog društva za izvrsnost i sustave upravljanja

Član TC 176 Hrvatskog zavoda za norme

Zamjenik predsjednika Stručnog vijeća Državne škole za javnu upravu
Nagrade

Rektorova nagrada za najbolji studentski rad Tema: «Sustavi za brzu izmjenu kalupa» (1992)

Posebne pohvale Ministarstva gospodarstva RH za doprinos u provođenju Programa poticanja malog gospodarstva (1998 I 1999 g.)

Povelja «IVANČICA» URIHO (2002 g.)

Brončana plaketa UOGZ (2009)

Zahvalnica za poseban doprinos u radu Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije (2014)

Pohvalnica Odjela za poslovanje i menadžment u medijima Sveučilišta Sjever za izniman uspjeh u ak.god.2013/14, prema rezultatima studentske ankete (2015)

Povelja Hrvatskog društva za kvalitetu za poseban doprinos u edukaciji i promociji kvalitete (2015)

 

 

 


Galerija

Događanja koja slijede

Neka važnadogađanje koja uskoro slijede

Kontaktirajte nas

Adresa: Zagreb, Dugi dol 54
Telefon: 098 357 494
FAX:
E-mail: kresimir.buntak@inet.hr